Welke hoortest of gehoortest heb je nodig bij slechthorendheid?

horen

Het is in veel gevallen vervelend wanneer je niet goed in een gezelschap kunt deelnemen aan een gesprek, omdat je niet alles kunt verstaan wat er gezegd wordt. Wanneer het zover is, dan is het belangrijk dat je je laat onderzoeken.

Je kunt meerdere onderzoeken laten doen. Zo kun je een hoortest ondergaan, maar ook een oortest en gehoortest. Het doel van de testen is om te meten waarom het gehoor niet goed functioneert.

Een hoortest

Bij de test wordt gemeten of het oor goed werkt. Ook wordt het probleem vastgesteld waarom er gehoorverlies optreedt. Het probleem kan ontstaan in de gehoorgang, maar ook in de geleiding van het geluid via het trommelvlies, hamer, aambeeld, stijgbeugel naar slakkenhuis. 

Ook kan er gehoorverlies optreden in het slakkenhuis zelf of zelfs in de doorgifte naar de hersenen. Het kan zelfs zo zijn dat het horen van geluid slecht wordt verwerkt in de hersenen. Met de test kan ook slechthorendheid worden bepaald.

Wanneer wordt een gehoortest gedaan?

Wanneer iemand vermoedt dat hij of zij slechthorend is of wordt, kan zijn gehoor laten testen. In veel gevallen gaat men met gehoorklachten naar de huisarts, maar je kunt ook je gehoor laten testen bij de audicien. 

Wanneer je voor gehoorproblemen naar de huisarts gaat, zal deze je vaak doorverwijzen naar een Kno-arts of audicien. Er zijn veel verschillende testen. Er zijn er die door de audicien worden afgenomen en weer anderen door de Kno-arts. Bij slechthorendheid kun je zeggen dat je minder goed hoort dan een normaalhorend persoon. Daarom wordt er bij een hoortest in de regel een vergelijking gemaakt met het gehoor van jongeren die geen hoorproblemen hebben.

Testen van het gehoor

Bij slechthorendheid wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van en piepjestest. Er worden met de test via een hoofdtelefoon piepjes aangeboden met verschillende frequenties. In een audiogram worden de resultaten weergegeven. Waar je het geluid nog goed kunt horen, wordt de geluidsdrempel genoemd. 

Normaalhorende horen zo’n piepje bij 0 Db. Voor het krijgen van een hoortoestel wordt er een grens gesteld wanneer een slechthorende in aanmerking komt voor een vergoeding. Om voor een gehoortoestel in aanmerking te komen, zal het gehoorverlies meer moeten zijn bij 1000, 2000 en 4000 Hz bij 35 Db. 

In Nederland wordt geschat dat 1 op de 10 personen slechthorend is. Laat je dus tijdig testen wanneer je last krijgt van gehoorverlies. Wanneer je man of vrouw, vrienden of kennissen aangeven dat je eens naar de oorarts moet gaan, is het verstandig om daar naar te luisteren.


Gebruikte afbeelding via Pexels

Schrijver: Gastblogger

Papa's wereld krijgt regelmatig tekstuele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven. Om duidelijk te maken dat een artikel niet geschreven is door de redactie van Papa's wereld, worden deze artikelen geplaatst onder de auteur 'Gastblogger'. Zelf een keer een bijdrage plaatsen op Papa's wereld, mail ons op info@papaswereld.nl

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *