Voorwaarden winacties

In samenwerking met bedrijven mag ik soms wat leuke producten of dagjes uit weggeven. Altijd leuk om te doen en zeker als je de winnaar er daadwerkelijk blij mee maakt.

De winacties die door Papa’s wereld in samenwerking met diverse partijen organiseert, zijn duidelijk vindbaar in een overzichtspagina.

Voor winacties gelden de volgende voorwaarden:

Deelname

 • Deelname aan winacties is gratis en biedt geen verplichting tot lid worden van commerciële diensten van Papa’s wereld. Wel dient een geldig contactadres gebruikt te worden. Dit kan een social media kanaal zijn of een mailadres.
 • Je mag slechts eenmaal meedoen per winactie. Multiaccounting is niet toegestaan.
 • Deelnemers die niet voldoen aan genoemde voorwaarden of waarvan het vermoeden bestaat dat er vals gespeeld wordt, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Deelnames na de gestelde sluitingstermijn worden ongeldig verklaard.
 • Personen die enkel langskomen als prijstoerist hebben een lagere winkans dan vaste bezoekers en kunnen tevens uitgesloten worden van deelname.
 • Winacties worden bekend gemaakt middels publicatie van een blogartikel op de website, ondersteund door social media kanalen: Facebook, Instagram en Twitter.
 • Indien het bedrijf achter de winactie aanvullende voorwaarden stelt, worden deze vermeld in het betreffende blogartikel.
 • Papa’s wereld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicaties van de winactie op websites van derden (zoals websites die overzichten maken van winacties).

Gewonnen prijzen

 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Winnaars of de wijze van loting staan niet ter discussie en zijn ten allen tijde een beslissing van Papa’s wereld.
 • Winnaars krijgen via mail of privébericht op een social media kanaal bericht van hun winst.
 • Winnaars moeten binnen één week reageren, tenzij anders vermeld in de actie. Wordt er niet binnen de gestelde termijn gereageerd, dan kan de gewonnen prijs uitgereikt worden aan iemand anders of opnieuw in de verloting gaan.
 • Wordt na de gestelde reageertijd het gewonnen product alsnog geclaimd door de eerste winnaar, dan vervalt zijn recht op de prijs en gaat deze naar degene die de nieuwe loting gewonnen heeft. In een tweede ronde kan de oorspronkelijke winnaar niet meer meedingen naar deze prijs.
 • Prijzen worden beschikbaar gesteld door een externe partner, Papa’s wereld is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze producten en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld bij mankementen.
 • Indien een bedrijf een gewonnen prijs niet levert kan Papa’s wereld niet aansprakelijk worden gesteld. Wel vernemen wij dit graag zodat we toekomstige samenwerkingen kunnen heroverwegen.
 • Gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen een ander product of een geldelijke vergoeding.
 • Mocht je, om welke reden dan ook, afzien van een gewonnen prijs, dan geeft dat geen recht op voorrang bij een toekomstige winactie.

Verzenden en ontvangst

 • Papa’s wereld is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigingen van gewonnen prijzen tijdens de verzending.
 • Papa’s wereld verneemt het graag als een gewonnen prijs ontvangen is. Dit is geen verplichting, maar wel prettig om te horen als gemaakte afspraken nagekomen zijn.
 • Verzendingen geschieden door Papa’s wereld of door de opdrachtgever/pr-bureau. Bij verzending anders dan door Papa’s wereld worden adresgegevens met de verzendende partij uitgewisseld. Zij hebben hun eigen privacyverklaring.