Vaderdagtrofee m/v 2018 voor Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66

Tijdens het jaarlijkse vaderschapssymposium in Amsterdam is de Vaderdagtrofee m/v 2018  uitgereikt aan Vera Bergkamp. Zij is hiermee de opvolgster van de Praktijkvader die de uitgestelde trofee van 2016 won. Iedere persoon of organisatie die de afgelopen 12 maanden iets bijzonders heeft gedaan op het gebied van betrokken vaderschap, gedeeld ouderschap en vaderinclusief beleid, kan genomineerd worden voor deze trofee.

Vera Bergkamp, D66-politica en Tweede Kamerlid, heeft de Vaderdagtrofee m/v 2018 gewonnen voor haar politieke inspanningen om de (rechts-)positie van zowel ongehuwde als van gescheiden vaders in hun relatie met de kinderen te versterken en daarmee positief, actief en betrokken vaderschap beter mogelijk te maken.

In haar juryrapport toonde de jury zich vooral onder de indruk van het initiatiefwetsvoorstel van Vera Bergkamp met de VVD tot een directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde vaders, alsook het door haar in de Tweede Kamer geëntameerde onderzoek en de aanpak van het niet nakomen van omgangsregelingen na (echt)scheiding voor uitwonende ouders en haar inspanningen om middels een Actieplan Waarheidsvinding de adviezen en rapportages van kinderbescherming en jeugdzorg aan de scheidings- en kinderrechter meer op feiten en feitenonderzoek in plaats van beweringen, beschuldigingen, meningen en opinies te baseren.

De jury over Vera Bergkamp:

Als het initiatiefwetsvoorstel voor ongehuwde vaders wordt aangenomen kan elke vader na de aangifte en erkenning van zijn kind ook het ouderlijk gezag verkrijgen. En daarmee alle rechten en plichten jegens het kind die ook automatisch bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap verkregen worden. Vanwege dit wetsinitiatief en de toonaangevende, toegankelijke en effectieve wijze waarop Vera Bergkamp in de politiek ook andere emancipatoire wets- en beleidsinitiatieven heeft ontwikkeld die van groot belang zijn voor een meer gelijkwaardige positie van (ongehuwde) vaders in de relatie met hun kinderen op de terreinen van jeugdhulp en familierecht, nomineert de jury haar van harte en met overtuiging voor de Vaderdagtrofee 2018.

Vera Bergkamp zei:

“Voor mij als vrouw voelt deze uitreiking als een grote eer! Ik zie het dan ook als een aanmoediging om door te gaan met mijn inzet om de positie van vaders te versterken. Dat is helaas nog steeds nodig, vooral na een scheiding. Op dit moment werk ik samen met de VVD aan een voorstel dat regelt dat ongetrouwde vaders automatisch het ouderlijk gezag over hun kind krijgen op het moment dat ze hun zoon of dochter erkend hebben. Daarnaast zet ik me in om omgangregelingen beter te laten verlopen. Want daar waar ik de kans krijg, zal ik me als D66-er altijd blijven inzetten voor gelijke rechten.”

Als winnaar van de Vaderdagtrofee m/v 2018 ontving Vera Bergkamp – tijdens het jaarlijks gehouden vaderschapssymposium voor vaderdag van Vader Kennis Centrum, de Universiteit van Amsterdam en Trias Pedagogica in Amsterdam – een bijzondere glassculptuur en wisseltrofee uit handen van Peter Tromp, voorzitter van de onafhankelijke jury van de Vaderdagtrofee m/v.

De andere twee in 2018 door de onafhankelijke jury genomineerde initiatieven en projecten waren Emancipator, voor mannen en emancipatie, en de Marokkaanse Powervaders uit Leiden.

Bron: Persbericht Vader Kennis Centrum
Bron: Blog Papa’s wereld

Schrijver: Papa's wereld

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *