Privacyverklaring

Inleiding

Volgens de wet AVG moet ik jou als bezoeker van Papa’s wereld op de hoogte stellen van wat ik doe met jouw persoonlijke gegevens die je (in)direct aan mij verstrekt. Door te reageren op Papa’s wereld, door blogs te lezen en door contact met mij op te nemen, deel je jouw gegevens met mij. Deze mag ik niet zomaar met iedereen delen of rond laten slingeren, zodat jij als bezoeker beschermd bent tegen ongewenste activiteiten die daaruit voort kunnen komen.

Gegevens Papa’s wereld

Voordat ik begin over welke gegevens ik over jou verzamel, krijg je eerst mijn gegevens. Papa’s wereld valt onder het bij de KvK geregistreerde Fest Publishing:

Papa’s wereld
Maarten Fest
www.papaswereld.nl
info@papaswereld.nl

Fest Publishing
www.festpublishing.nl
KvK: 82575223

Indien je meer contactgegevens voor Papa’s wereld wenst te ontvangen, dan kun je deze per bovenstaand mailadres met een duidelijke motivatie aanvragen.

Jouw gegevens en hoe we deze verwerken

Dan gaan we het nu weer hebben over jouw gegevens, wat ik aan gegevens verzamel en wat ik ermee doe.

Wie kan er bij jouw gegevens?

Voor Papa’s wereld is slechts één persoon verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Redactieleden met een inlog op Papa’s wereld hebben geen rechten om reacties met de bijhorende persoonsgegevens in te zien. Het mailadres van Papa’s wereld kan enkel worden ingezien door de eigenaar van Papa’s wereld.

Persoonsgegevens die Papa’s wereld verwerkt

Papa’s wereld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Webadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie te plaatsen op deze website of middels andere correspondentie
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Deze gegevens worden niet apart in overzichten opgeslagen, maar blijven aanwezig in social media, mail en in de website.

Gegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@papaswereld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom bewaren we je gegevens?

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Papa’s wereld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Bewaren van gegevens

Papa’s wereld bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Reacties op de site en social media worden voor onbepaalde tijd opgeslagen door de diensten van het betreffende platform. In de praktijk doe ik vrijwel niks met de informatie die jij mij geeft. Overige gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Papa’s wereld verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder toestemming. Gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor bijvoorbeeld het opsturen van gewonnen items via een winactie. Hiervoor wordt eerst contact opgenomen met de winnaar. Bedrijven of pr-bureau’s die iets naar je zullen opsturen handelen tevens volgens de AVG en zullen je hier zonodig op wijzen.

Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Papa’s wereld gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast verzamelt de site analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer weten over de cookies op Papa’s wereld, lees dan de officiële policy van WordPress.

Affiliatelinks

Op Papa’s wereld wordt gebruik gemaakt van het partnerprogramma van Bol.com. Door het klikken op reclame/productlinks van dit programma, worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Deze kunnen meten of er daadwerkelijk iets gekocht wordt bij Bol en welke commissie Papa’s wereld hiervan ontvangt. Ditzelfde geldt voor het affiliateprogramma TradeTracker dat een first-party trackingcookie plaatst die de informatie van de adverteerder, uitgever, de specifieke advertentie en het commissiebedrag vastlegt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Sta je op Papa’s wereld vermeld qua naam of foto en is dat ongewenst, dan kun je aangeven dit te verwijderen. Mochten er fouten bij staan, dan passen wij dit natuurlijk voor je aan. Eerder gegeven toestemmingen kunnen altijd ingetrokken worden, waardoor het mogelijk is dat zaken van de website verwijderd zullen worden. Staan er zaken foutief of ongewenst op Papa’s wereld, neem dan contact met ons op voor een oplossing.
Papa’s wereld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Papa’s wereld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@papaswereld.nl