Pa-bc: YZ

Y

Y-chromosoom
Het chromosoom in het dna dat er voor zorgt dat je kindje een jongetje zal zijn. Als vader heb je 50% kans om dit chromosoom in een eitje te planten.

Z

Zwanger
het in verwachting zijn van een kind.

Zondagsarmpje
Andere benaming voor een gedeeltelijke elleboog uit de kom. Een aandoening die vooral voorkomt bij jonge kinderen tot 6 jaar. Doordat de gewrichten en ophangbanden nog niet stevig genoeg zijn kan bij een verkeerde beweging het bot uit de kom schieten. De naam zondagsarmpje komt door de wijze waarop het meestal ontstaat. Het kind gaat tussen twee mensen in aan de armen hangen en zwaaien. Veelal gebeurde dit tijdens de zondagse wandelingen als beide ouders tijd hadden voor het kind.

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ