Pa-bc: YZ

Y

Y-chromosoom
Het chromosoom in het dna dat er voor zorgt dat je kindje een jongetje zal zijn. Als vader heb je 50% kans om dit chromosoom in een eitje te planten.

Z

Zwanger
het in verwachting zijn van een kind.

Zondagsarmpje
Andere benaming voor een gedeeltelijke elleboog uit de kom. Een aandoening die vooral voorkomt bij jonge kinderen tot 6 jaar. Doordat de gewrichten en ophangbanden nog niet stevig genoeg zijn kan bij een verkeerde beweging het bot uit de kom schieten. De naam zondagsarmpje komt door de wijze waarop het meestal ontstaat. Het kind gaat tussen twee mensen in aan de armen hangen en zwaaien. Veelal gebeurde dit tijdens de zondagse wandelingen als beide ouders tijd hadden voor het kind.
Meer informatie over zondagsarmpje.

Zakgeld
Een bepaald bedrag dat je per week of maand in handen geeft van je kind waarvan het zelf mag bepalen waar die het aan besteed. Ouders bepalen zelf welk bedrag dit is en of er bijvoorbeeld een paar huishoudelijke taken voor gedaan moeten worden.
Lees hier meer over op de Week van het geld.

Zesde ziekte / 6e ziekte
Huidaandoening die veroorzaakt wordt door een herpes-virus. Komt vooral voor bij jonge kinderen tussen de 6 maanden en 2,5 jaar oud. Symptomen zijn opgezwollen lymfeklieren, koorts en vlekjes op de huid van gezicht, nek, armen en/of de romp.
Meer informatie over de 6e ziekte.

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ