Pa-bc: STU

S

Secundair kinderloos
De wens hebben voor een tweede kind, maar dit is door allerlei verschillende redenen niet (meer) mogelijk. Bijvoorbeeld door onvruchtbaarheid, een te groot risico bij zwangerschap, te hoge leeftijd of een verbroken relatie.

Slaap
komt in dit woordenboek niet voor!

Stuwing
Moedermelk die de borst wil verlaten als door productie de borst vol is. Bij teveel stuwing kan kolven een uitkomst zijn.

T

Tepelpads
rond schijfje die de borstvoedende vrouw in de bh tegen de tepels legt om lekkage op te vangen. Zeg maar een soort maandverband voor de borsten. Niet verwarren met koffiepads.

Toeschieten
Het uit de tepel ontsnappen van melk op het moment dat de moeder geprikkeld wordt. Bijvoorbeeld door het geluid van een huilende baby.

U

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ