Pa-bc: PQR

P

Prematuur
een geboorte van een kindje vanaf de levensvatbare grens (24/26 weken) tot aan de 37e week. Tot aan 32 weken ook wel extreme prematuriteit genoemd. Bij een premature geboorte zijn er vaak complicaties voor de gezondheid van de baby en kan er blijvende schade ontstaan.

Q

R

Rompertje
kledingstuk voor baby’s met over het algemeen een grote hoeveelheid aan drukknoopjes.

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ