Pa-bc: GHI

G

Geboorte
het uit de buik komen van de baby. Dit kan zowel vaginaal of met een keizersnede. Het laatste moment van de bevalling. Het eerste moment waarop het kindje vastgehouden kan worden.

Geboortekaartje
kaartje dat je stuurt aan iedereen die moet weten dat je kindje geboren is. Hierop staan de naam, geboortedatum en wat andere gegevens van de baby.

Geslachtsgemeenschap
oftewel seks waarbij de penis in de vagina zit. De natuurlijke wijze om tot een zwangerschap te komen.

Gender disappointment (GD)
Teleurgesteld zijn in het geslacht van je kind. Deze teleurstelling kan zo heftig zijn dat er lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan en gespecialiseerde hulp noodzakelijk is.

Groeicurve
Bij het consultatiebureau wordt je kind regelmatig opgemeten. In een grafiek wordt zichtbaar gemaakt hoeveel je kind gegroeid is in een bepaalde tijd. Vanaf de eerste tot de laatste meting wordt een groeicurve genoemd. Deze wordt vergeleken met de groeistandaard die is gemaakt op basis van wereldwijde groeigegevens. Gekeken wordt waar je kind zich in de grafiek begint en wat de ontwikkeling is.

H

I

Inseminatie
het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder om een bevruchting plaats te laten vinden, zonder dat daarbij geslachtsgemeenschap plaats vindt.

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ