Pa-bc: DEF

D

Dad-Bod
Zie Vaderbuikje

Draagmoeder
1) vrouw die een ongeboren kind draagt voor iemand anders. Bijvoorbeeld door plaatsing van een bevrucht eitje of door inseminatie.
2) moeder die haar kind draagt in een draagdoek, mei tai, ringsling of andere drager.

Dyslexie
Dyslexie is een aangeboren en erfelijk bepaalde leerstoornis die ervoor zorgt dat je woorden niet goed kunt lezen en spellen. Deze leerstoornis is niet op te ‘genezen’ waardoor je hier altijd last van zult blijven hangen. De stoornis hangt niet samen met andere leerontwikkelingen, al kan het dat wel in de weg zitten.
Slim leren met Dyslexie – 8 tips

Dadchelor
Babyshower voor de aanstaande vader. De laatste keer stevig uitgaan voordat je vader wordt. Een soort vrijgezellenfeest voordat je aan de bak mag met luiers.
Lees meer over Dadchelor Party

E

F

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ