Pa-bc

Heb jij dat nou ook wel eens, dat je een woord tegenkomt en zoiets denkt van ‘huh?’ Als (nieuwbakken) vader worden er heel wat termen naar je hoofd geslingerd. In de verloskunde komen er allemaal medische termen voorbij die eigenlijk heel simpele dingen betekenen. Wat dacht je van moeders? Die lijken af en toe een compleet andere taal te spreken. Het Pa-bc is een woordenboek speciaal voor vaders met kinderen in alle leeftijden.

Pa-bc

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ

Nooit af

De lijst behandelt zoveel mogelijk termen en zal nooit af zijn en telkens aangevuld zal worden. Als het er (nog) niet in staat, voel je vrij om het aan te vullen. Stuur jouw woorden en antwoorden in via mail.