Pa-bc

Heb jij dat nou ook wel eens, dat je een woord tegenkomt en zoiets denkt van ‘huh?’ Als (nieuwbakken) vader worden er heel wat termen naar je hoofd geslingerd. In de verloskunde komen er allemaal medische termen voorbij die eigenlijk heel simpele dingen betekenen. Wat dacht je van moeders? Die lijken af en toe een compleet andere taal te spreken. Het Pa-bc is een woordenboek speciaal voor ouders met kinderen in alle leeftijden.

Pa-bc

ABC DEF GHI
JKL MNO PQR
STU VWX YZ

Pa-bc aanvullen
De lijst behandelt zoveel mogelijk termen en zal nooit af zijn en telkens aangevuld zal worden. Als het er (nog) niet in staat, voel je vrij om het aan te vullen. Stuur jouw woorden en antwoorden in via mail.

Jouw link in de Pa-bc
Ben jij blogger of heb je een website met informatie over baby’s en kinderen, kijk dan eens of jouw onderwerpen al opgenomen zijn in de Pa-bc met een linkje. Samen maken we de lijst nog verder compleet.
Commerciële sites en bedrijven die een linkje willen in de Pa-bc, kijk even onder samenwerken.